Z Meklemburgii do Warszawy dzieje potomków Jana Henryka Klawe

Książkę można kupić również bezpośrednio poprzez Fundację, cena – 50 zł brutto

Fundacja ma przyjemność wspierać edycję i dystrybucję varsavianistycznej książki Marii Klawe-Mazurowej Z Meklemburgii do Warszawy. Dzieje potomków Jana Henryka Klawe.

Książka jest opowieścią o wielce zasłużonej dla Warszawy rodzinie, potomkach imigranta niemieckiego, którzy dotarli do miasta w początkach XIX wieku. Dzięki pogłębionym studiom źródłowym przedstawia nam nie tylko realia życia warszawskiego rzemieślnika z XIX wieku, ale również życie farmaceuty i budującego przyszłą fortunę przemysłowca. Różnorodność zawodów synów Jana Henryka Klawe pozwala na śledzenie życia warszawiaków w XIX wieku z różnych perspektyw. Wszystko to jest osadzone w życiu miasta, którego obraz jest w książce szeroko zakreślony. Piekarnia najstarszego syna, Jana Henryka, przy ulicy Marszałkowskiej 1377 i później 1398, warsztat ślusarski kolejnego syna przy tej samej ulicy pod numerem 1402, piekarnia kolejnego syna przy ulicy Mokotowskiej numer 1659/60 i wreszcie apteka wnuka na placu Trzech Krzyży pod numerem 1739 – znaczą szlak rodziny w mieście.

Wnuk, Henryk Klawe, farmaceuta, zapisał się w historii miasta jako wzorowy obywatel, współzałożyciel i wieloletni prezes Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i – podobnie jak ojciec, stryjowie i kuzyni – czynny uczestnik wielu akcji dobroczynnych na rzecz ubogich warszawiaków.

Książka jest o tyle istotna, że autorka dotarła do źródeł do tej pory nieznanych historykom, prostując wiele szczegółów błędnie do tej pory przedstawianych w literaturze fachowej. Mimo rzetelnych badań źródłowych, na których opiera się praca, nie jest ona skierowana do wąskiego grona odbiorców, ale jest napisana przystępnym językiem i jej warstwa popularyzująca dominuje nad przekazem naukowym. Powinna zaciekawić nie tylko zainteresowanych historią Warszawy i jej biografistyką, ale także wielbicieli starych fotografii, których sporą liczba znalazła tutaj swoje miejsce.

Książkę można kupić również bezpośrednio poprzez Fundację, cena – 50 zł brutto.