O NAS

FUNDACJA BEZ WIZY

bez wizy-filtered

Fundacja Bez Wizy została założona jesienią 2011 roku przez Marka Bartkowicza, Jacka Pacochę i Bogusława Wojciechowskiego. Jej idea i nazwa wiążą się z fascynującym doświadczeniem zawodowym i przygodą, które założyciele przeżyli 11 lat temu, czyli organizowaniem przejazdu przez Polskę Ekspresu Literackiego Europa 2000. Fundacja zajmuje się zatem organizowaniem i wspieraniem międzynarodowych kontaktów kulturalnych, przez co chce promować język – mówiony, pisany i śpiewany – jako sposób komunikacji w życiu intelektualnym i codziennym Europejczyków. Idea ta jest kontynuacją i rozwinięciem myśli przewodniej Ekspresu 2000, który wciąż jest inspiracją dla kierownictwa Fundacji.