Wy którzy Rzeczypospolitą władacie…

Wy którzy Rzeczypospolitą władacie … – teatr w zabawie nauce i wychowaniu

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych. Jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 195 na Marysinie Wawerskim. Od lutego do czerwca przeprowadzimy 6 dwugodzinnych warsztatów artystycznych z młodzieżą w szkole i jedne warsztaty historyczno-społeczne w Zamku Królewskim. Spotkania poprowadzi doświadczony edukator – historyk i filozof. Wspierać go będą aktorzy z doświadczeniem pedagogicznym. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat teatru i poznają drogę, jaką przechodzi przedstawienie od pomysłu, przez scenariusz, projekty scenografii, projekty kostiumów, zamysł kompozytora, aż do wersji ostatecznej – premiery. Beneficjenci, biorąc udział w interaktywnych zajęciach, z widzów stają się twórcami. Na własnej skórze poznają, jak ogromne znaczenie ma wyobraźnia, gest, mimika. Realizując zadania aktorskie będą uczyć się pracy w grupie, pracować będziemy nad dykcją i gestem. Zadania praktyczne przeplatane będą nauką o historii teatru, ale także kształceniem świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Wybrany przez nas utwór – Odprawa posłów greckich – pozornie odnosi się do konfliktu Achajów i Trojan, czyli świata antycznego. Jednak już w dniu prapremiery było wiadomo, że jest to tylko literacki sztafaż, czyniący aktualne aluzje do sytuacji politycznej w Polsce. Kochanowski wykorzystał – co w edukacji szkolnej dziś jest całkowicie pomijane – elementy klasycznej filozofii państwa, by poruszać palące na wskroś tematy. Etapem końcowym projektu będzie udział młodzieży (około 25 osób) w prawdziwym spektaklu. W samodzielnie wykonanych maskach i w zaaranżowanej przez siebie scenografii będą towarzyszyć aktorom Teatru Atlantis i wystąpią w pełnym przedstawieniu Odprawy… Jana Kochanowskiego. Spektakl zostanie pokazany 14 czerwca na forum szkoły. Wybraliśmy ten dramat jako przykład teatru zaangażowanego społecznie i politycznie, poruszającego zagadnienia aktualne obecnie. Stylizowana na antyczny dramat Odprawa… ukazuje dylematy ważne dla młodego człowieka – egoizm a poświęcenie jednostki dla społeczności, miłość a lojalność. Aby przedstawienie było w pełni zrozumiałe dla młodego odbiorcy, edukator-prelegent będzie towarzyszył spektaklowi i na bieżąco komentował poruszane przez aktorów zagadnienia, prowokował do dyskusji o patriotyzmie i różnych formach postaw obywatelskich.

 

Zorganizowanie zajęć i spektaklu jest możliwe dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawy – Biura Edukacji

Download (PDF, 542KB)