Teatr – potęga wyobraźni

Cykl zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych.

Celem jest kształcenie nowych odbiorców kultury oraz wyłowienie potencjalnych twórców.

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat teatru, poznają jego specyficzny proces twórczy

– od pomysłu i powstania tekstu, scenariusza, projektów scenografii i kostiumów, zamysłu kompozytora, inscenizacji i reżyserii – aż po pracę z aktorami i gotowy spektakl.

Pokażemy, jak ważną rolę pełni wyobraźnia artysty, dzięki której można nadać nowe znaczenie tekstowi, rekwizytom, dźwiękom i scenografii.

Uzmysłowimy funkcje gestu i mimiki, dzięki którym aktor stwarza nowe konteksty sytuacji scenicznych.

Wykorzystamy maski i lalki teatralne. Wychodząc od tradycji teatru antycznego (maska, koturn itp.) zanurzymy się w świat pacynek, marionetek, jawajek i kukiełek.

Interaktywne zajęcia przeistoczą stopniowo widzów w aktywnych twórców. Dzieci stworzą własne teksty i scenki, będą realizować zadania aktorskie, które poprawią ich dykcję i artykulację,

zmierzą się z wyzwaniem zbudowania roli. Poznają różne techniki aktorskie,

zaczną używać masek, lalek i rekwizytów.

Ćwiczenia animacyjne pozwolą na osiąganie celów przez zabawę, a praca w grupie uczuli uczestników na dostrzeganie różnych reakcji widzów. Dzielenie zadań przy tworzeniu scenek uczy niezbędnej

nie tylko w teatrze umiejętności pracy zespołowej.


 

TEMATY WARSZTATÓW:

  1. Źródła teatru

Odwołujemy się do tradycji teatru antycznego. Wprowadzamy pojęcia sceny i maski teatralnej, omawiamy ich znaczenie, znajdujemy tropy prowadzące ku współczesności.

Dzieci animują maski i próbują wyobrazić sobie stosowne kostiumy.

W części interaktywnej wcielają się w „role aktorów teatru ateńskiego”.

  1. Od pomysłu do przedstawienia

Etapy drogi, którą zazwyczaj przebywają twórcy teatru, to: literacka inspiracja – scenariusz – spektakl. Ich funkcje to: dramaturg, inscenizator, reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf i aktor.

Uczestnicy przydzielają sobie stosowne funkcje i uzgadniają podział zadań. Grupowe działanie wymaga uzmysłowienia potrzeby współpracy twórców przy powstawaniu spektaklu.

  1. Techniki teatru lalek

Poznajemy lalki teatralne – pacynki, kukły, marionetki, muppety, lalki cieniowe, lalki płaskie. Dowiadujemy się, jak powstają i kto jest projektantem, konstruktorem bądź wykonawcą. Dzieci stykają się z różnymi technikami, samodzielnie próbują animacji.

W części teoretycznej omawiamy zjawisko teatru dziecięcego i przypominamy, że techniki lalkowe wykorzystywane są również w teatrze dla dorosłych.

Na koniec dzieci wykonują własne lalki z prostych materiałów (tzw. przytulanki).

  1. Rekwizyt w teatrze

Pokazujemy, jak różne rekwizyty – często przedmioty codziennego użytku – zmieniają znaczenie w rękach aktora i stają się „postaciami teatralnymi”. Mamy do czynienia z pracą aktora nad tekstem i przypisaniem ról rekwizytom, które stają się postaciami.

Uczestnicy odgrywają scenki wykorzystując wymyślone rekwizyty, nadając im własne znaczenie (parasol staje się łódką, rękawiczka – groźnym smokiem itp.)

  1. Teatr antyczny a współczesność

Poznajemy budowę teatru antycznego. Zastanawiamy się, czym był – i jest? – amfiteatr, jakie techniki stosowano, by być słyszalnym bez mikrofonów i wzmacniaczy.

Następnie dzieci odgrywają scenki uwzględniające rolę narratora i chóru, poznają zasady monologu i dialogu scenicznego.

  1. Teatr plastyczny

Dowiadujemy się, jak ściśle teatr powiązany jest z plastyką . Przecież często strona wizualna decyduje o atrakcyjności spektaklu.

Poznajemy pracę scenografa. Dzieci wysłuchają czytanej na głos bajki, omówią jej postaci i stworzą projekty kostiumów.

Następnie powstanie pomysł ich realizacji oraz funkcji w planowanym przedstawieniu.

 

  1. Różnorodność w teatrze

Wspólne czytanie tekstu i próba jego interpretacji.

Poznamy zasady pracy nad utworem dramatycznym, analizy postaci i tworzenia scen. W jaki sposób aktor zapamiętuje układ sceny? Jak nauczyć się tekstu na pamięć? Jak współpracować z kolegami?

Część interaktywna uczy pracy zespołowej, podziału zadań i ich realizacji.

  1. Teatr, czyli sztuka mówienia

Zaproponujemy elementarne ćwiczenia dykcyjne, nauczymy się, jak poprawnie wymawiać trudne wyrazy. Dowiemy się, jak emocje wpływają na barwę głosu i jak ćwiczenia fizyczne poprawiają umiejętność panowania nad emocjami. Zastanowimy się, jak pracuje przepona, jak prawidłowo oddychać, aby wypowiedzieć długie zdanie, dlaczego stres czasem pozbawia nas głosu. Jak sobie z tym poradzić?

Poznamy kilka technik relaksacyjnych ułatwiających prawidłową wymowę i panowanie nad sceniczną tremą.

Zajęcia prowadzi aktorka Teatru ATLANTIS – Alina Więckiewicz

Jacek Pacocha 502 221 438                                                                Beata Alberska 606 123 796

jacekpacocha@poczta.onet.pl                                                           balberska@wp.pl