Instalacje – inspiracje

m. st. Warszawa – Dzielnica Włochy – 2016

logo-wlochyInstalacje – inspiracje mają za zadanie uczyć dzieci dostrzegania w otoczeniu elementów sztuki nowoczesnej i przełamywać jej  konwencjonalną recepcję.
Sztuka współczesna wymaga zaangażowania nie tylko emocjonalnego, ale i intelektualnego. Bez odpowiedniego przygotowania trudno jest zrozumieć to, co oferują galerie. Dlatego istotne jest oswajanie dzieci już w wieku przedszkolnym ze sztuką nowoczesną. Dzięki wcześnie rozpoczętej edukacji jesteśmy w stanie wykształcić świadomego odbiorcę kultury. Zapraszamy cztero- i pięcioletnie dzieci do zabawy i nauki. Wykorzystując środki multimedialne i odpowiednie metody dydaktyczne zainspirujemy je do zabawy i poznawania sztuki nowoczesnej.

Spotkania składają się z części multimedialnej, poświęconej technikom plastycznym, zjawiskom w sztuce bądź twórczości danego artysty, oraz warsztatu plastycznego. Na każdych zajęciach omawiamy przynajmniej jedno zjawisko i staje się ono inspiracją warsztatów.

Cykl składa się z 8 spotkań:

  1. Kolor
  2. Uczucia
  3. Muzyka
  4. Eko art
  5. Geometria
  6. Environment
  7. Krajobraz
  8. Mural

Jest realizowany od września do grudnia w przedszkolu nr 77 Akademia Pana Kleksa, ul. Potrzebna 16 i w przedszkolu nr 313, ul. Sulmierzycka 1.