KONSPEKTY

Konspekty zajęć edukacji teatralnej zrealizowanych w ramach projektu Moc wyobraźni – dotacja Muzeum Historii Polski, program Patriotyzm Jutra

Można z nich korzystać na licencji CC BY-NC – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne

KONSPEKT 1

TYTUŁ: Tajemnice warszawskiej Starówki

CZAS REALIZACJI: 90 minut

METODY: spektakl teatru lalek, warsztat plastyczny

FORMY PRACY: praca indywidualna

CELE:

– dzieci rozróżniają gatunki literackie: bajkę, legendę i baśń

– poznają legendy związane z Warszawą

– poprawa motoryki poprzez działania plastyczne

– rozwój wyobraźni i kreatywności przez inspirowane działania artystyczne

PRZEBIEG zajęć

 1. wspólne montowanie scenki lalkowej

 2. Rozmowa o gatunkach literackich

 3. Obejrzenie przedstawienia

 4. Warsztat plastyczny: rozstawienie stołów; przygotowanie i rozdanie materiałów; pokazanie przykładowego działania; działania twórcze – pomoc edukatorów

PODSUMOWANIE:

1. Podsumowanie pracy dzieci przez edukatora, omówienie plusów i minusów.

2. Utrwalenie efektów działań – zdjęciaKONSPEKT 2

TYTUŁ: Zapraszamy do naszego domu!

CZAS REALIZACJI: 90 minut

METODY: spektakl teatru lalek, warsztat plastyczny

FORMY PRACY: praca indywidualna

CELE:

– dzieci rozróżniają gatunki literackie: bajkę, legendę i baśń

– inspiracja do rozmowy o patriotyzmie, wyrażonym w działaniach ekologicznych

– poprawa motoryki poprzez działania plastyczne

– rozwój wyobraźni i kreatywności poprzez inspirowane działania artystyczne

PRZEBIEG zajęć

 1. Wspólne montowanie scenki lalkowej

 2. Rozmowa o: ekologii, segregacji śmieci, naszego wpływu na czystość powietrza i otoczenia, analogii dbania o środowisko i pojmowania patriotyzmu

 3. Obejrzenie przedstawienia

 4. Warsztat plastyczny: rozstawienie stołów; przygotowanie i rozdanie materiałów; pokazanie przykładowego działania; działania twórcze – pomoc edukatorów

PODSUMOWANIE:

1. Podsumowanie pracy dzieci przez edukatora, omówienie plusów i minusów.

2. Utrwalenie efektów działań – zdjęciaKONSPEKT 3

TYTUŁ: Nasi milusińscy

CZAS REALIZACJI: 90 minut

METODY: spektakl teatru lalek, warsztat plastyczny

FORMY PRACY: praca indywidualna

CELE:

– dzieci rozróżniają gatunki literackie: bajkę, legendę i baśń

– inspiracja do rozmowy o patriotyzmie, ekologii

– poprawa motoryki poprzez działania plastyczne

– rozwój wyobraźni i kreatywności poprzez inspirowane działania artystyczne

PRZEBIEG zajęć

 1. Wspólne montowanie scenki lalkowej

 2. Rozmowa o tym, że poznając środowisko i zwierzęta, które można spotkać w lesie, uczymy poszanowania ich dobrostanu. Wzbogacając wiedzę o świecie przyrody kształtujemy świadomego obywatela, troszczącego się o środowisko i przyszłość następnych pokoleń. Uświadamiamy, jak ważny jest dla zwierząt las – ich dom. Jakie konsekwencje ma jego dewastacja i wycinka. Zastanawiamy się, czy mamy wpływ na komfort życia zwierząt? Jak się zachowujemy na spacerach? Czy nie zostawiamy śmieci i nie hałasujemy? Uczymy bycia gościem w lesie.

 3. Obejrzenie przedstawienia

 4. Warsztat plastyczny: rozstawienie stołów; przygotowanie i rozdanie materiałów; pokazanie przykładowego działania; działania twórcze – pomoc edukatorów

PODSUMOWANIE:

1. Podsumowanie pracy dzieci przez edukatora, omówienie plusów i minusów.

2. Utrwalenie efektów działań – zdjęciaKONSPEKT 4

TYTUŁ: Cudowna lampa Aladyna

CZAS REALIZACJI: 90 minut

METODY: spektakl teatru lalek, warsztat plastyczny

FORMY PRACY: praca indywidualna

CELE:

– dzieci rozróżniają gatunki literackie: bajkę, legendę i baśń

– inspiracja do rozmowy o patriotyzmie w odniesieniu do polskich autorów pochodzenia żydowskiego

– przybliżenie egzotycznego świata Orientu (geografia, kultura)

– poprawa motoryki poprzez działania plastyczne

– rozwój wyobraźni i kreatywności poprzez inspirowane działania artystyczne

PRZEBIEG zajęć

 1. Wspólne montowanie scenki lalkowej

 2. Okazja do porozmawiania o autorach lektur z dzieciństwa Poruszanie zagadnienia bycia czy nie bycia Polakiem Pokazywanie wkładu w naszą kulturę Polaków obcego pochodzenia

 3. Obejrzenie przedstawienia

 4. Warsztat plastyczny: rozstawienie stołów; przygotowanie i rozdanie materiałów; pokazanie przykładowego działania; działania twórcze – pomoc edukatorów

PODSUMOWANIE:

1. Podsumowanie pracy dzieci przez edukatora, omówienie plusów i minusów.

2. Utrwalenie efektów działań – zdjęciaKONSPEKT 5

TYTUŁ: Przygody Sindbada Żeglarza

CZAS REALIZACJI: 90 minut

METODY: spektakl teatru lalek, warsztat plastyczny

FORMY PRACY: praca indywidualna

CELE:

– dzieci rozróżniają gatunki literackie: bajkę, legendę i baśń

– poznanie (Bolesława Leśmiana) autora baśni o Przygodach Sindbada Żeglarza

– inspiracja do rozmowy o patriotyzmie w odniesieniu do polskich autorów pochodzenia żydowskiego

– poprawa motoryki poprzez działania plastyczne

– rozwój wyobraźni i kreatywności poprzez inspirowane działania artystyczne

PRZEBIEG zajęć

 1. Wspólne montowanie scenki lalkowej

 2. Ćwiczenia interpersonalne i dykcyjne, z elementami terapii logopedycznej.

 3. Obejrzenie przedstawienia

 4. Warsztat plastyczny: rozstawienie stołów; przygotowanie i rozdanie materiałów; pokazanie przykładowego działania; działania twórcze – pomoc edukatorów

PODSUMOWANIE:

1. Podsumowanie pracy dzieci przez edukatora, omówienie plusów i minusów.

2. Utrwalenie efektów działań – zdjęcia