Odprawa posłów greckich

loga

Jan Kochanowski

Odprawa posłów greckich

Z okazji obchodów Święta Wolności, czyli 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku – proponujemy niecodzienne wydarzenie oparte na adaptacji Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. Projekt jest połączeniem nowoczesnej lekcji historii z przedstawieniem teatralnym i składa się z 3 elementów:

  • Prezentacji multimedialnej wprowadzającej w ogólną atmosferę czerwca 1989. Prelegent nakreśli ówczesną sytuację polityczną i wyjaśni złożoność wydarzeń poprzedzających wybory. Konieczne będzie przedstawienie głównych bohaterów, którzy zazwyczaj są już nieznani młodemu odbiorcy. Uświadomimy doniosłość tamtych wydarzeń nie tylko dla naszej ojczyzny, ale również dla całego demokratycznego świata.
  • Spektaklu Teatru AtlantisOdprawa posłów greckich.

We wstępie objaśnimy genezę powstania utworu. Zwrócimy uwagę na sposób, w jaki wykorzystano konwencję tragedii antycznej i motywy greckiego mitu dla pokazania problemów politycznych Rzeczpospolitej.

  • Dyskusji uczestników, którą prowokować będą pytania prelegenta na temat:

– postaw bohaterów dramatu

– patriotyzmu w rozumieniu ludzi antyku, XVI-wiecznej szlachty i współczesnych

Polaków

– parlamentaryzmu, jako sposobu sprawowania władzy

– pojęcia obowiązku obywatelskiego względem ojczyzny

– wyborów moralnych: wierność przyjaźni, czy wierność prawdzie i sprawiedliwości

Kształt projektu wynika z doświadczenia, iż wiedza młodego pokolenia o czasach najnowszych jest znikoma. Bardzo trudno zrozumieć młodzieży ciąg przyczynowo-skutkowy zdarzeń historycznych. Staramy się więc uczyć historii w niesztampowy i niekonwencjonalny sposób. Dyskusją mobilizujemy do aktywnego uczestnictwa, zmuszamy do refleksji. Poruszamy tematy omijane w edukacji szkolnej, a niezbędne dla kształtowania świadomości obywatela. Prelegent inicjuje dyskusję, ale jej przebieg zależy od uczestników. Chcemy by grupa, z którą się spotykamy, nadała jej charakter.

4 czerwca 1989 roku był wydarzeniem przełomowym w historii i postawił Polskę na miejscu lidera demokratycznych przemian w środkowej Europie. Święto pierwszych, przełomowych wyborów, jest więc znakomitą okazją, by promować demokrację , dorobek ostatnich dziesięcioleci i kształtować postawy obywatelskie.

www.zamek-krolewski.pl       www.zamekatlantis.pl         www.bezwizy.pl

kontakt:

Beata Alberska, 606 123 796 balberska@wp.pl
Jacek Pacocha, 502 221 438 jacekpacocha@poczta.onet.pl