COVID-19

Dzięki wsparciu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udało nam się w grudniu 2020 roku sfinalizować dwa projekty filmowe. Będą one bardzo przydatne przy realizacji naszych zamierzeń edukacyjnych w nadchodzącym sezonie. Dziękujemy!