Moje miasto, a w nim…

Inspirowani maksymą Seneki “Docendo discimus” (ucząc innych – sami się uczymy) przygotowaliśmy projekt szeroko rozumianej edukacji kulturalnej, dzięki któremu młodzież zdobywać będzie wiedzę z historii, historii sztuki, varsavianistyki i fotografii. Wehikułem tego procesu będzie przygotowywanie (pod okiem edukatorów) terenowych gier miejskich przeznaczonych dla rówieśników. Uczniowie szkół podstawowych nr 191 i nr 300 w ciągu całego roku szkolnego (wrzesień 2018 – czerwiec 2019) wezmą udział w zajęciach stacjonarnych w szkole, zajęciach plenerowych i warsztatach, lekcjach muzealnych na Zamku Królewskim i w Ośrodku Karta. Każda grupa przygotuje scenariusze, pomoce naukowe, rekwizyty i inne atrybuty historycznej gry terenowej. SP nr 300 przygotowywać będzie zadanie związane z życiem średniowiecznej Warszawy, a SP nr 191 opracuje grę o drogach Polaków ku niepodległości w aspekcie bezpośrednich źródeł historycznych (zdjęcia). W czerwcu przetestujemy efekty. SP nr 300 weźmie udział w grze przygotowanej przez SP nr 191 i odwrotnie. Dodatkowym elementem będzie utrwalenie stołecznych zabytków na artystycznych fotografiach, dokumentujących w formie reportaży proces realizacji projektu. Zdjęcia zostaną zaprezentowane na otwartym wernisażu z udziałem beneficjentów, rodziców i kadry pedagogicznej. W efekcie – uczestnicy będą musieli zdobyć podstawy wiedzy technicznej niezbędnej do skonstruowania gry – tak by móc ją samodzielnie przygotować. A zatem ucząc innych, sami będą się uczyli. 🙂

Zorganizowanie zajęć jest możliwe dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawy – Biura Edukacji