Od Kochanowskiego do Oxfordu

Projekt edukacyjny współfinansowany przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy

 Debata oksfordzka posiada w Polsce już ponad 25-letnią tradycję. Pedagodzy są zgodni, że jest doskonałą metodą dydaktyczną. Debaty poszerzają horyzonty, uczą logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli oraz słuchania ze zrozumieniem cudzych argumentów. Innymi słowy – kształtują umiejętności i postawy, które powinny cechować każdą osobę, biorącą udział w życiu publicznym i biznesowym. Projekt Od Kochanowskiego do Oxfordu łączy dwie pozornie odległe formy edukacji – debatę oksfordzką i teatr. W warszawskiej szkole podstawowej nr 69 prowadzimy warsztaty edukacyjne, których celem jest nauczenie i przygotowanie młodych ludzi do wzięcia udziału w prawdziwej oksfordzkiej debacie. Następnie młodzież uczestniczy w spektaklu teatralnym, przygotowanym specjalnie w celach dydaktycznych. Jest nim adaptacja Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. Jest to przykład teatru zaangażowanego społecznie i politycznie, dotykającego zagadnień i dylematów ważnych dla młodego człowieka – egoizm a poświęcenie jednostki dla społeczności, miłość a lojalność, nacjonalizm i patriotyzm. Odprawa… stanowi doskonały przyczynek do debaty: “miłość jest ważniejsza niż obowiązek”. Aby przedstawienie było w pełni zrozumiałe edukator-prelegent wygłasza wstęp, a następnie towarzyszy wydarzeniu, na bieżąco wyjaśniając zawiłości historyczne. Po spektaklu młodzież, przebrana w kostiumy teatralne (chitony), wciela się w rolę starożytnego Chóru (sumienie ludu) i przeprowadza debatę. Decydujący o zwycięstwie głos będzie miała pozostała część widzów, uczestnicząca w wydarzeniu. A na koniec wszyscy wysłuchamy werdyktu sędziów, powołanych specjalnie na tę okazję.