NASZA SZKOŁA – NASZA KLASA!

Dzięki wsparciu m. st. Warszawy – Dzielnicy Włochy, w Szkole Podstawowej nr 227 przy ulicy Astronautów 17 realizujemy projekt Nasza szkoła – nasza klasa!

Polega on na tym, że dzieci w świadomy sposób zainspirują projekt przeobrażenia ich dwóch sal lekcyjnych. Potrzebna im do tego będzie zarówno wiedza z historii sztuki, jak i technik malarskich, tradycji, zasad kompozycji i podstaw wiedzy o sztuce

w przestrzeni publicznej. Zatem wezmą one udział w zajęciach edukacyjnych. Kolejny etap to wystawa prac-projektów zaprezentowana na forum szkoły. Efektem końcowym będzie kompilacja dzieł uczestników w zaaranżowaną przez artystów-plastyków całość, wkomponowaną w przestrzeń klas szkolnych. Powstanie nowa jakość artystyczna, sprzyjająca nauce, poznawaniu świata, poszerzaniu horyzontów i wrażliwości artystycznej, a jednocześnie uwzględniająca reguły miejsca. Edukatorzy zapewnią poczucie wspólnoty młodym ludziom, umożliwią im działanie na rzecz grupy społecznej i zadbają o twórczą zabawę.

Zajęcia odbywają się w godzinach 15:00 – 16:30 w terminach 26.09; 03.10; 17.10; 24.10; 07.11; 14.11;

Tematy pod wspólnym hasłem: co nam się podoba w sztuce?

  1. Wprowadzenie do technik malarstwa ściennego – od prehistorii do muralu
  2. Ekspresem przez dzieje sztuki: średniowiecze – renesans – barok
  3. Ekspresem przez dzieje sztuki: klasycyzm – romantyzm – impresjonizm
  4. Ekspresem przez dzieje sztuki: sztuka nowoczesna
  5. Jak zrobić dobry projekt? – sztuka kompozycji, sztuka w przestrzeni publicznej
  6. Moja klasa – mój świat – indywidualne projekty