Tajemnicze postacie z Ogrodu Saskiego

Tajemnicze postacie z Ogrodu Saskiego
tajemniczy_ogrod

Zapraszamy dzieci, rodziców i dziadków do spędzenia jesiennych dni
w kręgu filozofii, etyki, historii i historii sztuki.
Przez najbliższe osiem tygodni odbędzie się weekendowy cykl zajęć,
którego inspiracją jest 21 stojących w Ogrodzie Saskim barokowych
posągów, pochodzących z przełomu XVIII i XIX wieku. Przedstawiają
one bogów antycznych oraz personifikacje cnót i nauk.
Spotkania będą miały miejsce w Ogrodzie Saskim, kościele św. Anny,
na Starówce, w Warsztacie Warszawskim oraz na Zamku Królewskim.
Punkt wyjścia naszych zajęć stanowi filozofia. Nauka stojąca u podstaw
wiedzy, a mimo to w dzisiejszych czasach nieco zapomniana.
Spróbujemy wspólnie wytropić jej obecność we współczesności
i zrozumieć jak wpływa ona na nasz odbiór i rozumienie świata.

LOGO_SRODMIESCIE_biale_wspolfinansowanie

Drodzy Warszawiacy, drodzy Goście!

Zapraszamy dziadków, rodziców i dzieci do spędzania jesiennych dni w kręgu filozofii, etyki, historii i sztuki. Inspiracją jest 21 stojących w Ogrodzie Saskim barokowych posągów, pochodzących z przełomu XVIII i XIX wieku. Przedstawiają bogów antycznych, ale także personifikacje cnót i nauk. Właśnie od tych rzeźb, znanych każdemu warszawiakowi, a zarazem tak często nierozpoznawalnych, zaczerpnęliśmy nazwę projektu.

Podczas ośmiu weekendów chcielibyśmy spotkać się z Wami w Ogrodzie Saskim, kościele św. Anny, na Starówce, w Warsztacie Warszawskim i na Zamku Królewskim. Punkt wyjścia wydaje się być poważny i „ciężki”, jest nim bowiem filozofia. Dawniej podstawa nauki, a w dzisiejszym świecie brak na nią miejsca. Spróbujemy uświadomić sobie i Wam, jak bardzo filozofia jest jednak obecna we współczesności i jak wpływa na rozumienie i odbiór świata. Wszyscy “używamy i korzystamy” z jej dorobku, choć często robimy to nieświadomie. A pokażemy Wam, że dyskurs z nią może – a może i powinien być? – lekki, przystępny i często fascynujący.

Oto tematy spotkań:

  1. Postacie z Ogrodu Saskiego – Faun, co to takiego?

Zajęcia prowadzone na terenie Ogrodu. Poświęcone będą analizie symbolicznych przedstawień Jesieni, Zimy i Fauna. Nawiązując do utworów literackich (np. wierszy Herberta) będziemy rozpatrywać znaczenie tych pojęć w szerszym ujęciu. Zajęcia zostaną połączone z przybliżeniem uczestnikom wiedzy o historii Ogrodu Saskiego oraz znajdujących się w nim personifikacjach Cnót. Pomoże nam zabawa z zawodowym mimem. „Stworzymy” ze swoich ciał instalacje przedstawiające nowe rzeźby Ogrodu. Przekonamy się, jakie pojęcia symboliczne i przy pomocy jakich znaków ukazane, ważne są dla dzisiejszych warszawiaków.

19.09.2015 – Ogród Saski, Fontanna Wielka – 11:00

  1. Postacie z Ogrodu Saskiego – jak wygląda Geografia?

Spotykamy się również w Ogrodzie Saskim. Rzeźby tam zgromadzone w sposób symboliczny przedstawiają wartości i dziedziny wiedzy. Stanowią idealne tło do rozmowy o czym jest filozofia i do czego dzisiaj jest potrzebna. Skupimy się na analizie symbolicznego przedstawienia Intelektu i Wiedzy oraz nauk Geografii i Historii. Dopełnieniem będzie “warsztat zdjęciowy”, pokazujący wykonane przez doświadczonego fotografa ikonografie omawianych rzeźb. Następnie, za pomocą własnych aparatów fotograficznych, spróbujemy wykonać zdjęcie odzwierciedlające wyobrażenie omawianych wartości.

26.09.2015 – Ogród Saski, Fontanna Wielka – 11:00

  1. Tajemnicze panny z kościoła św. Anny

Zajęcia prowadzone w terenie, w kościele św. Anny, gdzie przyjrzymy się kaplicy bł. Władysława z Gielniowa. Znajdują się tam przepiękne personifikacje cnót (między innymi Roztropności i Pychy). Poszukamy różnego rodzaju symbolicznych przedstawień

w najbliższym otoczeniu kościoła – na kolumnie Zygmunta i na Starym Mieście. Artystyczne i symboliczne przedstawienia różnych wartości i pojęć abstrakcyjnych zostaną pokazane w ujęciu historycznym. Poznamy język znaków, dziś tak często zapomniany, który był oczywisty dla naszych przodków i fundatorów niejednej warszawskiej budowli.

3.10.2015 – Kościół św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68 – 11:00

  1. Gdzie jest Mądrość w Warszawie? O pewnej rzeźbie, Sokratesie i mądrości

W oparciu o dialogi Platona opisujące życie Sokratesa, porozmawiamy o pojęciu mądrości. Przyjrzymy się przedstawieniom ikonograficznym Mądrości oraz jej symbolicznym wyobrażeniom w sztukach wizualnych i literaturze. Chętnych zaprosimy do uczestnictwa w 3 dramach z życia Sokratesa: poszukiwaniu mądrzejszego niż on sam, rozmowie Sokratesa z delficką wróżką, Pytią, oraz w sądzie nad filozofem. Pod opieką plastyka przygotujemy list gończy za Sokratesem i mądrością. List będzie wykonany metodą kolażu, z położeniem nacisku na umiejętność symbolicznego przedstawienia interesujących nas pojęć.

25.10.2015 – Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4 – 11:00

  1. Szukam człowieka… – lampa Diogenesa

Tym razem zajmiemy się jednym z podstawowych zagadnień współczesnej kultury, czyli jak można znaleźć drugiego człowieka i kim jest człowiek? Czy jest on istotą społeczną, istotą śmiejącą się, czy może jedynie nieopierzonym, dwunożnym ptakiem? W oparciu o bajki filozoficzne oraz Historię filozofii po góralsku Józefa Tischnera zastanowimy się, jak można nawiązywać dobre i wartościowe relacje międzyludzkie. Nawiązując do postaci Diogenesa (występ aktora) dowiemy się od młodego pokolenia, co jest mu potrzebne do szczęścia i czego młodzi ludzie zażyczyliby sobie od władcy świata – Aleksandra Macedońskiego. Zajęcia połączymy z warsztatem plastycznym, podczas którego uczestnicy wykonają “lampę Diogenesa”, w której ściany wpiszemy sposoby na spotkanie Drugiego.

14.11.2015 – Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4 – 11:00

  1. Filozoficzna rewia mody

Dzięki ikonografii i multimedialnej prezentacji oraz odwołując się do wycieczek terenowych przypomnimy historyczne przedstawienia wartości – Mądrości, Stałości, Siły, Umiarkowania, a także przywar – Pychy, Kłamstwa i Obłudy. Omówimy atrybuty owych przedstawień i zastanowimy się nad ich trafnością. Zastanowimy się, co może oznaczać występowanie atrybutu, jaką informację przekazują nam nasi warszawscy przodkowie, królowie i artyści przedstawieni na pomnikach i rzeźbach. Następnie podzielimy się na grupy. Na podstawie przygotowanych uprzednio tekstów, grupy będą musiały ustalić, o jakiej wartości jest mowa i jak ją można przedstawić. Pragniemy podkreślić, że ten fragment zajęć jest szczególnie ważny dla integrowania rodzin, ponieważ stwarza szansę szczerej rozmowy z dziećmi o tym, jak obie strony postrzegają świat wartości i czy ten świat naprawdę jest dla nich wspólny. Z wynikami pracy w grupach rodziny przystępują do kreowania własnych pomysłów, jak można pokazać wartości obecnie. Korzystając z różnych akcesoriów, strojów i gadżetów przygotowanych przez organizatorów, każda grupa tworzy własne przedstawienie cnót i innych wartości oraz prezentuje je pozostałym uczestnikom. Całość jest stylizowana na pokaz mody i kończy się możliwością zrobienia zdjęcia, uwieczniającego występy.

28.11.2015 – Warsztat Warszawski, Plac Konstytucji 4 – 11:00

  1. Fortuna kołem sie toczy

Przyjrzymy się pojęciu Fortuny. Punktem wyjścia będą niektóre bajki (np. o Głupim Jasiu) oraz początek tekstu Boecjusza O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Pokażemy symboliczne przedstawienia Fortuny w różnych źródłach ikonograficznych. Zajęcia będą odbywać się na terenie Zamku Królewskiego, co pozwoli skonfrontować nasze wyobrażenie o Fortunie z doskonałym obrazem Georgesa de La Toura U lichwiarza (Galeria Jednego Obrazu). Odwiedzimy także wystawę napoleońską, ponieważ niewiele wydarzeń tak bardzo przypomina igraszki Fortuny, jak kariera i upadek Cesarza Francuzów. Uzupełnieniem będzie warsztat plastyczny, w którym, wykorzystując różne techniki, zaprojektujemy Koło Fortuny.

12.12.2015 – dziedziniec Pałacu pod Blachą, Plac Zamkowy 4 – 11:00

  1. Jak wygląda roztropność? O Arystotelesie i złotym środku

Porozmawiamy o arystotelesowskiej regule złotego środka i umiaru. Jest to jedna z podstawowych zasad etycznych, na których opiera się kultura europejska. Poszukamy jej wyrazu w źródłach literackich (bajki Ignacego Krasickiego), w obrazach (ikonologia Ripy)

i innych tekstach kultury. Dzięki temu, że zajęcia odbywać sie będą na Zamku Królewskim, będziemy mieli okazję zobaczyć, jak w przestrzeni ceremonialnej dworu polskiego został pokazany Arystoteles i dlaczego właśnie do niego odwoływano się w wystroju wnętrz doby Stanisława Augusta. Zadaniem praktycznym będzie przygotowanie – według własnego pomysłu! – reklamy zasady złotego środka (np. jako napoju lub odżywki…!).

19.12.2015 – dziedziniec Pałacu pod Blachą, Plac Zamkowy 4 – 11:00

WSTĘP NA WSZYSTKIE SPOTKANIA – WOLNY