Pocztówka z przeszłości

W ramach promocji działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy oraz ochroną i opieką nad zabytkami stolicy realizujemy projekt edukacyjny, podczas którego uczniowie czterech szkół podstawowych poznają historię 4 zabytków. Dzięki zajęciom warsztatowym z fotografii, wycieczkom plenerowym i lekcjom z konserwacji młodzież wzbogaci swą wiedzę o ochronie zabytków, dziedzictwie kulturowym stolicy i stworzy własne prace graficzne w oparciu o poznany zabytek. Prace te zostaną pokazane na wernisażu, a po zamknięciu wystawy grafiki staną się ozdobą szkół. Podczas wernisażu, oprócz prezentacji prac uczestników, zaprosimy na spektakl przygotowany na podstawie “Gościńca albo Opisania Warszawy” Adama Jarzębskiego. Stanie się on okazją do integracji młodzieży z różnych szkół oraz do spotkania w przestrzeni kultury rodziców, dzieci i kadry pedagogicznej.

Projekt powstał dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawy – Biuro  Stołecznego  Konserwatora Zabytków.