Regulamin – młodzież

Regulamin konkursu Typy warszawskie – XXI
dla uczniów szkół podstawowych z regionu Mazowsza

Przedmiotem konkursu jest, inspirowana cyklem Józefa Rapackiego, artystyczna interpretacja współczesnych wizerunków typów warszawskich lub mazowieckich (technika dowolna).     

§1

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie młodzieży twórczości i postaci Józefa Rapackiego, malarza związanego z regionem Mazowsza.
 2. Kształtowanie w uczestnikach umiejętności wyrażania emocji przez sztukę.
 3. Promocja ekspozycji Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
 4. Kształtowanie potrzeb uczestnictwa w kulturze wśród uczniów szkół podstawowych Mazowsza.

§2

 1. Organizatorami konkursu są Fundacja Bez Wizy z Warszawy i Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
 2. Konkurs jest przeprowadzany w ramach programu Muzeum Historii Polski – Patriotyzm Jutra.

§3

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych regionu Mazowsza.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony od 1 do 30 października 2021 roku.
 3. Prace konkursowe muszą zostać dostarczone do 30 września 2021 roku. do Muzeum Mazowsza Zachodniego, ul. Karola Dittricha 1, 96-300 Żyrardów.
 1. Dzieła nadesłane na konkurs muszą być oryginalnymi pracami własnymi, nigdzie przedtem niepublikowanymi.
 2. Prace powinny być wykonane dowolną techniką na papierze w formacie A3.
 3. Każda praca musi być podpisana, zawierając poniższe informacje:

Imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwa szkoły, adres, klasa, imię i nazwisko opiekuna/ wychowawcy

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem przez uczestnika praw do wykorzystania jego prac w celach promocyjnych konkursu oraz do zorganizowania wystawy w Muzeum Mazowsza Zachodniego.
 2. Osoba wysyłająca prace konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów jej danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
 4. Prace nie spełniające regulaminu konkursu oraz złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

§4

Ocena prac:

 1. Powołanie pięcioosobowej komisji konkursowej nastąpi przed 1 października 2021 roku.
 2. Komisja weźmie pod uwagę:
 • poziom artystyczny,
 • antropologiczne i historyczne ujęcie przedstawionych postaci,
 • oryginalność i jakość wykonania.
 1. Tematyka prac musi nawiązywać do pejzaży mazowieckich (na wzór tych tworzonych przez Rapackiego) albo do wizerunków postaci z cyklu typów warszawskich, jako zapis malarski wykonywanych czynności możliwych do określenia poprzez charakterystyczny ubiór lub rekwizyty (np. kwiaciarka, kominiarz, szewc, itp.).
 1. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają procedurze odwoławczej.

§5

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 października 2021 roku.
 2. Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, 6 listopada 2021 roku.
 3. Prace laureatów zostaną zaprezentowane wśród nagrodzonych dzieł uczestników konkursu w wersji dla dorosłych.
 4. Muzeum Mazowsza Zachodniego przewiduje nagrody dla autorów najlepszych prac.
 5. Więcej informacji – Beata Alberska, telefon 606 123 796