Styczniowe debaty

Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mamy przyjemność realizować projekt Styczniowe debaty, inspirowany 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Jego imprezy finałowe odbędą się w Mińsku – 6 listopada od 12:30, Urlach – 14 listopada od 12:30 i Żyrardowie – 15 listopada od 9:50. Ciekawych uczestnictwa w prawdziwych oksfordzkich debatach – zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”