SZTUKA EDUKACJI

Tematem głównym projektu jest szeroko pojęta historia edukacji jako działania, którego celem jest wprowadzenie człowieka w wartościowe życie przez kształcenie i wychowywanie zgodne z panującymi w społeczeństwie wzorcami i celami. Zajmujemy się zarówno szkolnictwem instytucjonalnym, jego rozwojem i charakterystyką, jak i niesformalizowanymi sposobami nauczania. W porządku chronologicznym poruszamy zagadnienia związane nie tylko z procesem nauczania, ale również ukazujemy czynniki wpływające na jego ewolucję. Poniżej – tytuły i krótki opis tematyki zajęć:

  1. Piśmiennictwo, czyli od gęsiego pióra do drukarki laserowej – zajmiemy się historią pisma i sposobami jego utrwalania. Zapoznamy dzieci z tajnikami powstawania dawnych ksiąg i podstawowym słownictwem tematu. W czasie warsztatu przygotujemy materiały, które pozwolą dzieciom poznać zasady i wypróbować umiejętności kaligrafii.
  2. Rzemiosło – w warsztacie dawnego mistrza – zapoznamy dzieci z etymologią nazw rzemiosł bardzo rzadkich lub wymarłych. Pokazując multimedialnie, bądź dając do ręki narzędzia pracy i przedmioty wykonane przez rzemieślników, zaprosimy do zabawy w szukanie odpowiedniego nazewnictwa dla przedstawicieli różnych zawodów. Poznamy długą i kosztowną drogę od terminatora do mistrza. A na warsztacie plastycznym dzieci pozłocą sztukaterię…
  3. Uniwersytety – od beana do żaka – na przykładach najstarszych europejskich uczelni pokażemy różnice w organizacji życia studenckiego. Uczestnicy poznają średniowieczne metody dydaktyczne i ówczesne fakultety. Przypomnimy historię powstania i odnowienia Akademii Krakowskiej. W czasie warsztatu plastycznego wykonamy kalejdoskop…
  4. Szkolnictwo jezuickie – zakonnik, czy nauczyciel…? – zajmując się szkołami założonymi i prowadzonymi przez jezuitów (i pijarów) przybliżymy atmosferę Rzeczpospolitej szlacheckiej. Porozmawiamy o tym, co było nowego w szkolnictwie jezuickim, za co można je chwalić, a co zasługuje na krytykę. Warsztat – dzieci stworzą żywy obraz, jako element edukacji teatrem wykorzystywany przez Jezuitów i pijarów.

Na finał zaprosimy wszystkich beneficjentów do Zamku Królewskiego w Warszawie. Przygotujemy godzinną inscenizację teatralno-literacką pod wielkoformatową kopią obrazu Matejki “Konstytucya 3 maja – Sejm Czteroletni – Komisya Edukacyjna – Rozbiór R.P. 1795”. Kustosz przybliży beneficjentom zmiany w szkolnictwie zainicjowane przez stronnictwo reformatorskie i ich symbol – Komisję Edukacji Narodowej. “Spotkanie pod obrazem” uzupełnią i uatrakcyjnią bajki Ignacego Krasickiego i anegdoty „nieuka” Radziwiłła „Panie Kochanku”, skonfrontowane z tekstami Hugona Kołłątaja propagującymi nowoczesne nauczanie. Następnie podzieleni na 30 osobowe grupy widzowie wezmą udział w spacerze po wnętrzach zamkowych pod tytułem Czwartkowe obiady u króla, czyli sztuka konwersacji.

W programie udział biorą:

– Świetlica Środowiskowa nr 1, ul. Westerplatte 1/11 Ząbki
– Świetlica Środowiskowa nr 2, “Schowek”, ul. 11 Listopada, Ząbki
– Świetlica Środowiskowa nr 1, ul. Chrobrego 10, Wołomin
– Świetlica Środowiskowa nr 2, ul. Kurkowa 35, Wołomin
– Świetlica Środowiskowa nr 3, ul. Piłsudskiego 44, Wołomin

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”