Rusz głową!

Dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji – w ramach akcji Lato w Mieście przygotowaliśmy cykl spotkań, które uczniom, pozostającym na wakacje w Warszawie, umożliwią rozwijanie potencjału twórczego, uzdolnień i zainteresowań. Będą próbą sił w różnych dziedzinach sztuki i nauki. Proponujemy zajęcia odbiegające od szkolnej rutyny. Ich dydaktyka opiera się na interakcji, działaniach manualnych, grach i zagadkach. Zachęcą one do przekraczania granic i budowania zaufania do siły własnego talentu. Zamiast tłamsić potencjał dzieci, warto inwestować w otwartość i kreatywność. Zatem takiej aktywności będą poświęcone nasze warsztaty. Oto ich tematy:

  1. Rusz głową – warsztaty logiczno-filozoficzne.
  2. Rusz wyobraźnią – warsztaty kreatywności.
  3. Młodzi uratują świat – zero waste… – przedstawienie i warsztaty ekologiczno-teatralne.
  4. Baśnie Marii Konopnickiej w teatrze kamishibai – przedstawienie i warsztaty teatralne.
  5. Ratujmy lasy – przedstawienie i warsztaty ekologiczne z wykorzystaniem pacynek.
  6. Archeologia, paleontologia – trudne słowa – fascynujące nauki – warsztaty archeologiczno-paleontologiczne na przykładzie stanowisk polskich i ukraińskich.
  7. W krainie kwitnącej wiśni – warsztaty origami.
  8. Od gęsiego pióra do drukarki laserowej – warsztaty z kaligrafii i tworzenia inicjałów.
  9. Ilustracja książkowa, książka 3D – warsztaty ilustracji.
  10. Dźwięki przeszłości – warsztat muzyczny.

Pedagogika teatru, teatr lalki, gry, rebusy, zagadki, zabawa słowem, warsztat muzyczny, warsztat plastyczny i praca zespołowa – te działania umożliwią zaangażowanie dzieci z deficytami i wykorzystanie ich potencjału. Sprzyjać temu również będzie indywidualne podejście do każdego uczestnika. Nasze priorytety to: rozwijanie uzdolnień, kreatywności oraz aktywności dzieci i młodzieży; rozbudzanie zainteresowań naukowych i artystycznych poprzez aktywizujące formy zajęć; polepszanie dobrostanu dzieci i młodzieży; rozwijanie edukacji ekologicznej.

Spotkania odbędą się w czasie wakacji w placówkach organizujących Lato w Mieście. W porozumieniu z nimi ustalamy liczbę i tematy zajęć. Mogą się one odbywać pod dachem i w przestrzeni otwartej, każde będzie trwało około 90 minut. W każdych zajęciach weźmie udział około 15 – 20 osób.