Szach mat – z wiedzą za pan brat!

Zajęcia edukacji historyczno-kulturalnej z uczniami wiejskiej szkoły w Cisiu (gmina Halinów, woj. mazowieckie). Będą trwały do końca 2017 roku.

Posłużymy się przestrzennymi grami planszowymi. Edukator przedstawi epokę, w której dziać się będzie akcja oraz jej bohaterów. Opowie o najważniejszych wydarzeniach czasów, w które przeniosą się uczestnicy. Następnie nakreśli reguły i zadania, które należy wykonać. Rozda akcesoria i pomoce edukacyjne, po czym … rozpocznie się zabawa. Edukator będzie mistrzem ceremonii, udzielając pomocnych wskazówek. Aby dotrzeć do mety trzeba będzie orientować się w historii, korzystać z podpowiedzi, rozwiązywać zagadki, a nawet wykonywać ćwiczenia fizyczne.

Tematy:

Gdzie są insygnia? – uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kontekstem historycznym, który doprowadził Jadwigę Andegaweńską do tronu polskiego; z symboliką i ceremoniałem koronacyjnym; z ówczesnymi mieszkańcami Krakowa – rzemieślnikami i ich cechami oraz z urbanistycznymi zasadami tworzenia średniowiecznego miasta.

Szwedzi w Halinowie – poznamy historię wojen szwedzko-polskich w XVII wieku; straty, jakie Polska poniosła w ich wyniku; ówczesną doktrynę wojenną, nietypowe uzbrojenie i taktykę jazdy polskiej; ideologię sarmatyzmu i jej odbicie w życiu codziennym polskiej szlachty.

W 1786 roku, w okolicach wsi Skruda, wylądował aerostat… – przeniesiemy się w czasy stanisławowskie; umożliwimy dzieciom poznanie zasad ustroju feudalnego, architektury drewnianych i murowanych dworów szlacheckich, ideologii Oświecenia i polityki kulturalnej Stanisława Augusta wraz z ….fragmentami historii baloniarstwa.

Projekt realizujemy dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski!