Kółko i krzyżyk w sztuce

m. st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście – 2016

Kółko i krzyżyk w sztuce – inspiracją jest książka Marion Deuchars Zróbmy sobie arcydziełko. Zapraszamy przedszkolaki do zabawy i nauki. Wykorzystując środki multimedialne i odpowiednie metody dydaktyczne inspirujemy dzieci do zabawy i poznawania sztuki nowoczesnej. Wykorzystujemy elementy gier i zabaw oraz warsztat plastyczny. Podnosi to efektywność zajęć i powoduje maksymalne zainteresowanie wymagającego odbiorcy. Spotykamy się w środowisku optymalnym dla dzieci, w ich przedszkolu. Spotkania składają się z części multimedialnej, poświęconej zagadnieniom związanym z technikami plastycznymi, bądź z twórczością wybranego artysty oraz warsztatu plastycznego.

Na cykl składa się 7 spotkań:

  1. W świecie barw
  2. Matisse i kolorowe wycinanki
  3. Picasso i kubistyczny portret
  4. Abstrakcjonizm Pollocka
  5. Mobile Caldera
  6. Bridget Riley i op-art
  7. Piet Mondrian i abstrakcja geometryczna

Projekt realizowany jest od kwietnia do listopada w przedszkolu integracyjnym nr 8 ul. Karmelicka 3b (dwie grupy dzieci) i w przedszkolu nr 72, ul. Solidarności 72a.