Z Oxfordu do Warszawy

Projekt edukacyjny współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

Tradycja wyrafinowanej sztuki prowadzenia sporu sięga czasów starożytnych. Poważne debaty uczą logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i słuchania ze zrozumieniem argumentów. Kształtują umiejętności niezbędne każdej osobie, biorącej udział w życiu publicznym. Nasz projekt łączy dwie pozornie odległe formy edukacji – debatę oksfordzką i teatr. Spór toczony na forum publicznym poprzedzony jest spektaklem – adaptacją Odprawy posłów greckich Kochanowskiego. Dramat tylko pozornie odnosi się do konfliktu w świecie antycznym. Wykorzystano w nim elementy klasycznej filozofii państwa, by poruszyć tematy ważne dla ówczesnego, ale fundamentalne dla każdego pokolenia. Przedstawienie dotyka dylematów ważnych w obszarze rozmowy mimo różnic – egoizm a poświęcenie jednostki dla społeczności, miłość a lojalność, nacjonalizm i patriotyzm. Dlatego stanowi doskonały przyczynek do debaty – “miłość jest ważniejsza niż obowiązek”.

W ramach projektu przeprowadzimy po 6 warsztatów edukacyjnych – w 10 warszawskich szkołach – których celem jest nauczenie i przygotowanie grupy młodych ludzi do wzięcia udziału w prawdziwej oksfordzkiej debacie. Następnie młodzież szkolna uczestniczy w  spektaklu teatralnym. Aby przedstawienie Odprawy…  było w pełni zrozumiałe edukator-prelegent wygłasza wstęp, a następnie towarzyszy wydarzeniu, na bieżąco wyjaśniając jego zawiłości historyczne. Po spektaklu młodzież przeprowadza debatę. Decydujący o zwycięstwie głos będzie miała pozostała część widzów, uczestnicząca w wydarzeniu. A na koniec wszyscy wysłuchamy werdyktu sędziów, powołanych specjalnie na tę okazję.