Odważ się być mądrym!

ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM!

Między majem a listopadem 2013 FBW zrealizowała projekt Odważ się być mądrym! – w ramach programu Patriotyzm jutra, Muzeum Historii Polski. Zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci ze świetlic środowiskowych w Wołominie, Rembertowie i Halinowie (okolice Warszawy). Dzięki multimedialnym prezentacjom i doświadczeniu prowadzących udało się poszerzyć wiedzę dzieci o historii i kulturze. Na przełamanie dystansu (zróżnicowanie wiekowe odbiorców) wpływ miały warsztaty, czyli część plastyczna i teatralna projektu. Umożliwiły one nawiązanie bezpośredniego kontaktu z widzami, co wytworzyło atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa każdego ich uczestnika.

Tematy:

1. Świat opery – nie taki „Straszny Dwór”

2. Polskie symbole narodowe na przestrzeni wieków (hymn, godło, flaga i inne)

3. Historia Polski według Jana Matejki.

4.Co mówią pamiątki o bohaterach powstania styczniowego?

5. Baśnie, bajki i legendy Mazowsza

 

Zajęcia plastyczne stymulowały koncentrację widzów i mobilizowały ich do wykorzystywania zdobytych wiadomości. Duże wrażenie zrobiły prezentacje aktorskie. Dzieci były zachwycone możliwością bliskiego kontaktu z teatrem i profesjonalnymi aktorami. Projekt pokazał, jak ważna jest edukacja pozaszkolna, zwłaszcza w środowisku dysfunkcyjnym. Wszyscy bardzo żałowali, że ten cykl dobiegł końca, zasypywano nas pytaniami o ciąg dalszy.