Spór o Konstytucję

W tym roku przypadła 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą uznaje się za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Nie znaczy to jednak, że nie podlega ona krytyce merytorycznej. Zadawanie trudnych pytań, na które zazwyczaj nie można znaleźć prostych odpowiedzi – to sól nauk społecznych. Uczenie krytycznego myślenia i analizy komunikatów życia publicznego jest podstawą efektywnej edukacji.

Dlatego młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego i II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO im. P. Jasienicy stoczy ze sobą batalię o Konstytucję 3 maja.

Uczestnicy, na podstawie własnych poszukiwań, przygotują się do “rozprawy sądowej”, która będzie rodzajem debaty historycznej.  Odbędzie się ona pod wielkoformatową kopią obrazu Jana Matejki “Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, wzbogacona wprowadzeniem historycznym oraz widowiskiem teatralnym, współtworzonym przez młodzież. W spektaklu ważną rolę pełnić będą nie tylko uczniowie, przygotowujący teksty dla aktorów, ale również społeczność szkolna, podobnie do posłów Sejmu Wielkiego, zabierając głos, komentując i współtworząc debatę.

Projekt powstał dzięki wsparciu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawa.