Reklama dźwignią kultury!

Dzięki wsparciu miasta stołecznego Warszawa – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków – realizujemy obecnie projekt Reklama dźwignią kultury!

W jego ramach spotykamy się z młodzieżą starszych klas szkół podstawowych. Uczniowie poznają historię 4 zabytków, czyli dzieje budynków, mieszkańców oraz urzędów w nich rezydujących. Zabytek – wybrany ostatecznie przez uczestników! – stanie się leitmotivem ścieżki edukacyjnej, która, dzięki spotkaniom w Fotoplastikonie, zajęciom z fotografii, wycieczkom plenerowym i lekcjom z konserwacji, wzbogaci wiedzę beneficjentów o dziedzictwie kulturowym miasta. Poznają oni różne rodzaje zabytków: przemysłowe, dom prywatny, budowane z przeznaczeniem na instytucje państwowe bądź miejsca kultu. Na warsztatach zdobędą teoretyczne i praktyczne umiejętności fotografowania architektury, dzięki czemu powstaną prace graficznych związane z danym zabytkiem. Zadanie będzie polegało na wykreowaniu reklamy, zachęcającej do odwiedzenia i poznania konkretnego obiektu. Wykorzystane zostaną wizerunki archiwalne, zdjęcia obecnego stanu budynku oraz stworzona przez uczestników dewiza-hasło, motywująca do zwiedzania. Projekt zostanie zwieńczony wernisażem. Starannie wydrukowane i oprawione prace staną się po nim ozdobą szkół i będą zachęcać młodzież i kadrę do wykorzystywania nowych pomysłów w edukacji. A clou wieczoru będzie lalkowe przedstawienie Tajemnice warszawskiej Starówki.

Tematy zajęć:

  1. Jak budynek staje się zabytkiem? – warsztat historyczny, stacjonarny.
  2. Spotkanie w fotoplastykonie – warsztat z historii fotografii, wycieczka.
  3. Historie 4 zabytków warszawskich – warsztat historyczny, stacjonarny.
  4. Super zdjęcie! – warsztat fotograficzny, stacjonarny.
  5. Fotografujemy zabytki – warsztat fotograficzny, plener.
  6. Reklama zabytku – warsztat plastyczny.
  7. Tworzymy własne grafiki – warsztat z grafikiem, stacjonarny.

Udział biorą szkoły podstawowe nr 30, 195, 388, 303 i 319

Wernisaż odbędzie się późną jesienią w Pałacyku Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13.

Zorganizowaliśmy 35 zajęć edukacyjnych dla 100 dzieci z 5 warszawskich szkół podstawowych. Były to spotkania w Fotoplastikonie, zajęcia z fotografii, wycieczki plenerowe i lekcje konserwacji. Na warsztatach powstały fotografie dokumentujące 5 zabytków Warszawy i grafiki promujące ich zwiedzanie. Finałem był wernisaż przepięknych prac skompilowanych przez uczniów. Dodatkowo obejrzeliśmy przedstawienie teatru lalek “Tajemnice warszawskiej Starówki”. Po wystawie w Pałacyku Konopackiego starannie wydrukowane i oprawione grafiki stały się ozdobą szkół.

Realizując projekt pracowaliśmy nad stymulowaniem potrzeb kreatywnego myślenia i pracy twórczej, integracją społeczną poprzez wspólne zajęcia teoretyczne i praktyczne, wzbudzaniem poczucia przynależności i odpowiedzialności za społeczność o naszych wspólnych korzeniach historycznych i pragnęliśmy zainspirować kadrę nauczycielską do korzystania z nowatorskich metod edukacyjnych.