I ŚMIECH NIEKIEDY…

Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Mazowieckiego udało nam się zrealizować projekt „I śmiech niekiedy może być nauką…” W dwóch szkołach Mazowsza uczniowie starszych klas starali się, pod kierunkiem wytrawnych edukatorów, posiąść sztukę prowadzenia dyskusji według najlepszych, angielskich wzorów – tak zwane debaty oksfordzkie. Finałem była publiczna polemika na temat „Czy sztuka powinna być krytyczna wobec tych, którzy za powstanie tej sztuki płacą?” – na podstawie twórczości Ignacego Krasickiego. Temat wzbudził duże emocje zarówno wśród uczestników, jak i publiczności – i zdania było oczywiście podzielone… Ale poziom dyskusji zaimponował wszystkim! Dziękujemy zatem donatorom.